Czy Polacy czytają e-booki?

Corocznie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, które w Polsce funkcjonuje również pod nazwą Dzień Czytelnictwa, publikowane są rozmaite raporty dotyczące tej tematyki. Dotyczą one przede wszystkim stanu czytelnictwa w poszczególnych państwach, ilości nowości wydawniczych i książkowych trendów.

Ile książek elektronicznych czytamy

Tematyką ostatniego dużego badania były trendy, jakie występują na rynku książek. Autorzy badania szczególnie zainteresowali się sposobami zakupu książek i ich nośnikami. Z badania wynika, że 10% wszystkich książek kupowanych przez Polaków to e-booki. Chociaż ilość ta nie jest imponująca, to warto podkreślić, że jeszcze w 2014 roku odsetek ten wynosił zaledwie 3%. Tym samym możemy mówić o znaczącym trendzie wzrostowym.

Gdzie kupujemy cyfrowe wydania?

Książki, bez względu na nośnik, najczęściej kupowane są na stronach sklepów internetowych. Oznacza to, że zarówno e-booki, jak i wydania papierowe kupowane są on-line. Równocześnie, aż 20% badanych przyznało, że poszukuje książek w wydaniach nielegalnych, korzystając z książkowego piractwa.

Trudno jednoznacznie przewidzieć, ale wydaje się, że wzrostowy trend udziału książek cyfrowych w calkowitej ilości zakupowanych pozycji będzie się wciąż zwiększał. Hipotezę tę zdaje się potwierdzać fakt, że w niektórych krajach europejskich e-booki stanowią nawet czwartą część rynku książek.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *